ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನ – ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಚ್.ಕೆ

ಅತಿಯಾದ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ....-…

Aakruti Kannada

FREE
VIEW