ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು? – (ಭಾಗ- ೨)

ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಕೇವಲ ೫೦ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಬರುವ ೨೦೭೦ನೆ ಇಸವಿಯವರೆಗೆ ಇದೆ.ಮಾನವನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಭೀಕರ…

ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು? – (ಭಾಗ- ೧)

ಇಂಧನ ತೈಲವು ಹಲವಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮಾತ್ರ  ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಾರಣ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಶತ…

ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲ – ಪ್ರೊ.ರೂಪೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು

''ಪೆಟ್ರೋಮಾಕ್ಸನ್ನು ಸುಮಾರು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ Max Graetz ಎಂಬಾತನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದನೆಂದು ಚರಿತ್ರೆ. ಈ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾರಫಿನ್ ಮೇಣವನ್ನು…

Aakruti Kannada

FREE
VIEW