ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗುವ ಕೈ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಬಲ್ಲದು

ಅದರಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ದೊರೆತ ಯಥೇಚ್ಛ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕೈಗೆಟುಕಿದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಆನೆಬಲದಂತೆ,…

ಪಾಕ ಶಾಲಾ ಕ್ವೀನ್ 2023 ಸ್ಪರ್ಧೆ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ : ಹರ್ಷಿಯ ಬೇಗಂ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕ – ಪಾಕ ಶಾಲಾ ಕ್ವೀನ್ 2023 ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಹರ್ಷಿಯ ಬೇಗಂ ಅವರು…

ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಭಾಗ ೭)

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಡುಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ…

‘ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ನೀಲಗಾರ’ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ

ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ನೀಲಗಾರ ಅವರು 1908 ರಲ್ಲೇ ‘ಸದ್ಗುಣಿ ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ’ ಎನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, “ಸುಶೀಲೆ” 1913 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಶಾಂತಾಬಾಯಿ…

ಲಾರಿಗೆ ಆಕಾರ ಕೊಡುವ ಶಾರದಮ್ಮಳ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು

೩೮ ವರ್ಷದ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು…

ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಭಾಗ ೬)

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಡುಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ…

ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಭಾಗ ೫)

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಡುಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ…

ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಭಾಗ೪)

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಡುಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ…

ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಭಾಗ೩)

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಡುಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ…

ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಭಾಗ೨)

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಡುಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ…

ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಭಾಗ೧)

ಸಮಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸವಾದರು ಸರಿಯೇ ಇಂದಿನ ಸಮಕಾಲಿನ ಜಗತ್ತಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು…

ಅವಳೇನು ವೇಶ್ಯೆಯಾಗಲು ಹೊರಟವಳಲ್ಲ

ಆಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಏರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳಿಗೆ ವೇಶ್ಯೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲಾಭಪಡೆದವರು ಈ ಕೆಟ್ಟ…

ದಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು – ಅಮೃತ ಎಂ ಡಿ

ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಳು, ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳು, ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸುವ ಗುಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ…

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಘನತೆಯ ಘೋಷಣೆಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ 31,677…

Home
News
Search
All Articles
Videos
About
Aakruti Kannada

FREE
VIEW